top of page

Wat is Voltige?

Elke ruiter heeft het al wel eens gewaagd om zonder handen recht te gaan staan op zijn of haar paard, maar dat kun je nog niet echt voltige noemen. Voltige is een combinatie van turnen, ballet, acrobatie en choreografie op de rug an een paard. Dit paard loopt aan de longe op een cirkel in stap of galop. Wie die combinatie wel ziet zitten en over een dosis moed en durf beschikt is een goede kandidaat voor deze sport.

In België zijn er ondertussen al enkele clubs die deelnemen aan wedstrijden, georganiseerd door VLP. Er kan aan de wedstrijden deelgenomen worden in drie categorieën. In teamverband (met 6 personen), een duo (met 2 personen) en solo (alleen). 

 

Team

 

Teamvoltigeren wordt uitgevoerd met een team van 6 voltigeurs. Naast de verplichte oefeningen die ieder teamlid moet uitvoeren om aan te tonen dat de basisvaardigheden worden beheerst, is er ook een vrije kür waarbij voltigeurs met twee- en drietallen acrobatische oefeningen vertonen op een galopperend paard. 

 

Duo (of Pas-de-deux)

 

Bij duovoltigeren worden ook vrije en verplichte oefeningen getoond, maar er is toch een verschil met teamvoltigeren. Bij duovoltigeren laten de voltigeurs een kür van 2 minuten zien per twee en elke voltigeur doet één deel van de verplichte oefeningen.

 

Solo 

 

Solovoltigeren kan worden gedaan vanaf een leeftijd van 12 jaar. De solovoltigeur moet verplichte oefeningen uitvoeren om aan te tonen dat de basisvaardigheden worden beheerst. De vrije kür ziet er anders uit omdat slechts één voltigeur deze uitvoert gedurende één minuut.

 

Een bijzondere sport

 

Een team kan bestaan uit jongens en meisjes waarbij verschillen essentieel zijn om een kür te kunnen uitvoeren. Dit is bijzonder ten opzichte van de huidige sportcultuur omdat vele sporten hun team samenstellen op basis van gelijkheid: het team bestaat alleen uit jongens of meisjes van dezelfde leeftijd en hetzelfde niveau. Een voltigeteam bestaat uit jongens en meisjes van verschillende leeftijden en verschillende niveaus. Een voltigeur die op achtjarige leeftijd begint met voltigeren kan dus vele jaren in het team blijven, waarbij de functie en verantwoordelijkheden binnen het team met de leeftijd veranderen.

bottom of page